ÚvodAktualityOživujeme Kladenský vodojem

Oživujeme Kladenský vodojem

Aktuality

12. dubna 2019

Kladenský vodojem sloužil dlouhá léta, ale v roce 1997 byl odstaven a nahrazen vodojemem novým. Veolia této zajímavé stavbě, která tvoří jednu z dominant Rozdělova, dává zcela nový význam a buduje zde moderní smart centrum. 

vodojem

Od 30. let minulého století je vodojem jednou z nepřehlédnutelných dominant města. Výška věže je 42 metrů a nosný základ tvoří vnitřní mohutná ocelová konstrukce. V současné době prochází objekt náročnou rekonstrukcí, která pečlivě dbá na co největší zachování původního vzhledu, ale přitom se do ní musí umístit mnoho moderních prvků a technologií. 


V Kladně tak vzniká zcela unikátní smart centrum pro správu vodohospodářské infrastruktury a také interaktivní expozice biodiverzity a vyhlídkový sál, odkud je za dobré viditelnosti vidět až na Ještěd. 


Ve čtvrtém patře vodojemu bude sídlit dispečink Středočeských vodáren, a.s., odkud bude řízena vodohospodářská infrastruktura Kladenska a Mělnicka. To znamená dodávku vody zhruba pro 290 tisíc obyvatel a odkanalizování a čištění odpadních vod pro 180 tisíc obyvatel. Dispečink bude umět zvládat krizové situace, dokonce i katastrofy. Dále zde bude záložní dispečink, tzv. disaster recovery pro případ havárie nebo napadení dispečinku některé ze společností skupiny Veolia. Důležitou součástí je centrum kybernetické bezpečnosti, které bude dohlížet na zabezpečení IT infrastruktury skupiny Veolia. 


Kladenský vodojem se prvním návštěvníkům otevře už v druhé polovině letošního roku.


Investice do rekonstrukce a nového využití vodojemu vyjde na více než 100 milionů korun a je hrazena výhradně ze zisků společnosti Veolia, jednoho z akcionářů společnosti SVAS, a tudíž se nijak neodrazí v ceně vodného a stočného. Tato rekordní investice společnosti Veolia je jednoznačným dokladem odpovědného přístupu k obnově a provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR.


Práce na této náročné přestavbě spějí ke zdárnému konci a my vás budeme i nadále informovat o dalším vývoji. 

Více informací o Kladenském vodojemu najdete zde http://www.kladenskyvodojem.cz/